Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: Fab Cijfers 2023 bijgewerkt

Please read these Terms of Use ("Terms", "Terms of Use") carefully before using the fabfigures.com website (the "Service") operated by Fab Figures ("us", "we", or "our").

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden dan mag u de Dienst niet betreden.

Rekeningen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Dienst of bij een dienst van een derde partij is ingesteld.

U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

Intellectueel eigendom

De Dienst en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Fab Figures en haar licentiegevers.

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Fab Figures.

Fab Figures heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Fab Figures niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk ophouden. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afwijzing van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Your use of the Service is at your sole risk. The Service is provided on an "AS IS" and "AS AVAILABLE" basis. The Service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van China, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij eventueel hebben met betrekking tot de Dienst.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen wij proberen ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door ons bepaald.

Door onze Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u de Dienst niet langer te gebruiken.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Winkelwagen
nl_NLDutch