Voorwaarden

Last updated: Fab Figures 2023 updated

Lees deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig door voordat u de fabfigures.com website (the “Service”) operated by Fab Figures (“us”, “we”, or “our”).

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden dan mag u de Dienst niet betreden.

Rekeningen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Dienst of bij een dienst van een derde partij is ingesteld.

U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

Intellectueel eigendom

The Service and its original content, features and functionality are and will remain the exclusive property of Fab Figures and its licensors.

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by Fab Figures.

Fab Figures has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that Fab Figures shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk ophouden. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afwijzing van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. De Dienst wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van China, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij eventueel hebben met betrekking tot de Dienst.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen wij proberen ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door ons bepaald.

Door onze Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u de Dienst niet langer te gebruiken.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Winkelwagen
nl_NLDutch